Woordenpicknick – Schrijfoefening 86

Bij elk onderwerp dient zich vaak al een pakketje woorden aan dat onbruikbaar is bij een ander onderwerp. De woorden ‘snelweg’, ‘bermaltaartje’ en ‘thermoskan’ leiden tot een bepaald beeld, een sfeer, een fantasie, een verhaal dat min of meer logisch in elkaar zit, organisch kan ontstaan. Hetzelfde pakketje woorden zou wel eens een heel verrassend effect kunnen hebben als het gebruikt moet worden bij de beschrijving van een ontluikende liefde tussen twee tachtigjarigen. Deze oefening is gebaseerd op het picknickprincipe: het toeval stelt een picknickmand samen met interessante (of suffe) woorden en daar heb je het maar mee te doen.
Stimuleer de fantasie en schrijfvaardigheid door in tijdschrift, boek of krant de volgende woordenpakketjes te prikken: ogen dicht en met een potlood op het papier neerkomen waarbij steeds eerst een betekenis wordt gegeven aan de woorden. Een voorbeeld:
a- het onderwerp van het verhaal (het potlood markeert het woord ‘beoordelen’)
b- het einde van het verhaal – conclusie of slotzin – (‘afspraak’)
c- vier onderdelen van het verhaal (in mijn experiment: ‘elf’, ‘dagen’, ‘optie’ en ‘temperatuurproblemen’).
d- locatie van het verhaal – prik tot er een redelijk woord komt – (niet bruikbaar: rijksbouwmeester, anticiperen of visie, maar wel: ‘verpleeghuis’)
e- sfeer van het verhaal – valsspelen door een leuk woord te kiezen van een pagina – (‘feest vieren’).

Terug naar de pennenpagina met meer schrijfoefeningen

Verder naar schrijfcoaching of een frisse schrijfworkshop

FacebooktwitterFacebooktwitter